چاپ

 اقامت اوکراین از طریق اجازه کار

 

در این روش موسسه ما برای متقاضی درخواست صدور اجازه کار میکند و پس از گرفتن اجازه کار مدارک  لازم جهت اقامت موقت اوکراین  یک ساله ارائه  میگردد 

 

 این روش از دیگر راهها ساده تر و سریع تر میباشد اما با این تفاوت که این نوع اقامت اوکراین  برای ۱ سال صادر میگردد و هر سال قابل  تمدید میباشد 

این راه برای کسانی که فقط هدف آنها کار کردن موقتی در اوکراین بوده مناسب میباشد 

اقامت موقت اوکراین  از طریق اجازه کار ، تبدیل به اقامت دائم اوکراین نمیشود ، ولی هر سال قابل تمدید خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما : 

 

یکی از راههای اخذ  اقامت اروپا  و مهاجرت اروپا  گرفتن اقامت اوکراین و پاسپورت اوکراین از راه صد در صد قانونی میباشد .