چاپ

 اقامت اوکراین از طریق اجازه کار و ثبت شرکت در اوکراین 

 

در این روش با توجه به درخواست متقاضی توسط موسسه ما اقدام به ثبت شرکت در اوکراین نموده و  درخواست صدور اجازه کار میکند و پس از گرفتن اجازه کار مدارک  لازم جهت اقامت موقت اوکراین  یک ساله یا سه ساله  ارائه  میگردد .

 

 این روش از دیگر راهها ساده تر و سریع تر میباشد اما با این تفاوت که این نوع اقامت اوکراین  برای یک یا سه سال  صادر میگردد و هر سال قابل  تمدید میباشد 

این راه برای کسانی که فقط هدف آنها کار کردن موقتی در اوکراین بوده مناسب میباشد 

اقامت موقت اوکراین  که  از طریق ثبت شرکت در اکراین  از طریق اجازه کار کسب شده ، تبدیل به اقامت دائم اوکراین نمیشود ، ولی هر سال قابل تمدید خواهد بود

  

 

 

 

تماس با ما : 

 

یکی از راههای اخذ  اقامت اروپا  و مهاجرت اروپا  گرفتن اقامت اوکراین و پاسپورت اوکراین از راه صد در صد قانونی میباشد .